Преизчисляване на стаж към трета категория труд

 
 Категория труд:
Стаж първа категория:  години             месеца  дни
Стаж втора категория:     години            месеца  дни
Стаж трета категория:  години            месеца  дни
Стаж, при който една година действителен стаж се зачита за 3 години:  години             месеца  дни
Стаж, при който една година действителен стаж се зачита за 2 години  години            месеца  дни
                                                                                                         
                  
                                                                                                                                                     

***      Една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория за:

- работниците, инженерно- техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство;

         -  лицата по чл. 69 от КСО от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав;

     -  лицата по чл. 69 от КСО при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време.

                     

Една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория за:

- лицата по чл. 69 от КСО от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби;

-  лицата по чл. 69 от КСО при участие в операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск.

 

Останалите случаи попадат в обхвата на ПКТП (отм.) - за стаж, положен до 31.12.1999 г. и НКТП - за стаж, положен след тази дата.